สั่งซื้อ 0 รายการ | เป็นเงิน ฿
แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ
0

รถเข็นของคุณว่างเปล่า

สวนใจรักออคิด
ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 195 หมู่ 2 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
บนเนื้อที่ 95 ไร่ มีพื้นที่ในการ
ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ 50 ไร่

ทำการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลแวนด้า กล้วยไม้พันธุ์แท้ โทลูมเนีย ออนซิเดียม แคทลียา สกุลหวาย อแรนด้า
รีแนนเทอร่าและกล้วยไม้ลูกผสมข้ามสกุล
สวนกล้วยไม้ของเราเน้นการผลิตกล้วยไม้ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ของเราเอง และทำการคัดเลือก ก่อนจะนำมาผลิตเป็นการค้า ดังนั้นกล้วยไม้ที่ผลิตขึ้นส่วนใหญ่จึงเป็นพันธุ์เฉพาะของ สวนใจรัก เท่านั้น
 • ขนิษฐ์ สมบูรณ์ผล, บอล

  เจ้าของสวนใจรักออคิด

  คุณภาพและความซื่อสัตย์ คือสิ่งสำคัญ โรงเรียนผมสอนมา โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย

 • ศิริพร สมบูรณ์ผล, นก

  เจ้าของสวนใจรักออคิด และปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้

  ปริญญาโท | สาขาปรับปรุงพันธุ์พืช ภาควิชาพืชสวน | มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

 • สุภาพร ทรัพย์แพร, มิ้นท์

  ผู้จัดการสวนใจรัก

  061-6182804

 • วริทธิ์ สมบูรณ์ผล, กก

  ผู้ช่วย