0

สวนกล้วยไม้ที่ดีสุดในประเทศไทย

สั่งซื้อ 0 รายการ
แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ

24 พ.ย. 2563EVERY LIFE IS PERFECT " ทุกชีวิตมีค่า "

ชีวิตนี้มีค่า  

 ทุกชีวิตมีค่า ทุกชีวิตมีความสำคัญ

โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นสังคมของสรรพสิ่งที่มีชีวิต

ทุกชีวิตต่างมีคุณค่าต่อโลกมีคุณค่าต่อกันและกัน

ไม่มีใครอยู่ได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับใคร

ต่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันน้อยบ้างมากบ้างตามวิถีแต่ละชีวิต

ทุกชีวิตจึงมีค่าต่อกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม...ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองมันมั้ย