สวนกล้วยไม้ที่ดีสุดในประเทศไทย |

ยินดีต้อนรับสู่ สวนใจรักออคิด

สวนกล้วยไม้ ใจรักออคิด
ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 195 หมู่ 2
ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
บนเนื้อที่ 90 ไร่ มีพื้นที่ในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ 60ไร่

ทำการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย แวนด้า-แอสโคเซนด้า โทลูมเนีย ม๊อคคาร่า แคทลียา กล้วยไม้พันธุ์แท้ และสกุลใกล้เคียง สวนกล้วยไม้ของเราเน้นการผลิตกล้วยไม้ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์และทำการคัดเลือกก่อนจะนำมาผลิตเป็นการค้า ดังนั้นกล้วยไม้ที่ผลิตขึ้นส่วนใหญ่จึงเป็นพันธุ์เฉพาะของ สวนใจรัก เท่านั้น
"การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ของเราเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ ดังนั้นกล้วยไม้ของเราจึงเป็นกล้วยไม้ที่ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก"