สวนกล้วยไม้ที่ดีสุดในประเทศไทย |

Vanda & Ascocenda

 • Vanda Doctor Anek x Bitz's Heartthrob
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 200 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: 3-4 inch
 • Vanda Robert's Delight 'Blue'
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 200 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: 2-3 inch
 • Rhyncovanda Kultana Million Baht
  สถานะ: m
  ราคาส่ง: 160 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: 3-4 inch
 • Vanda Yano Blue
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 200 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: 4-5 inch
 • KOK-064 V.Suksumran Gold x Fuchs Gold
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 180 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: 2-3 inch
 • KOK-063 V.Fuchs Harvest Moon x Guo Chia Long
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 180 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: 2-3 inch
 • Vanda Pat Delight
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 200 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: 4-5 inch
 • Ball-71 Vanda Prapathom Gold 'Jairak'
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 180 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: 2-3 inch
 • BALL-059 V.Jiraprara-Dava raks x Butterfly
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 200 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: 6-7 inch
 • Nok-128 Vanda Jukkich Gold x Vanda Tubtim Velvet
  สถานะ: hybrid
  ราคาส่ง: 160 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: BS
แสดงผล 1 - 10 จาก 10 รายการ [ 1 หน้า ]