สวนกล้วยไม้ที่ดีสุดในประเทศไทย |

Cattleya

 • Bc.Jairak Fire Star
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 160 บาท/- กระถาง
  รายละเอียด: NBS
 • KS-527 Rlc. Prada Green Duluxe
  สถานะ: Mericlone
  ราคาส่ง: 40 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: Seedling
 • KOK-159 Lc. Jairak Starburst
  สถานะ: Mericlone
  ราคาส่ง: 40 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: Seedling
 • KS-555 Bc. Jairak Fire Star
  สถานะ: Mericlone
  ราคาส่ง: 40 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: Seedling
 • KK-79 Laelio. Jairak Doll
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 200 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • KOK-162 Rlc. Jairak Breeze
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 40 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: SS
 • KS-561 Encyleyvola Jairak Canary
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 40 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: SS
 • Bc. Jairak Kiku
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 40 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: SS
 • C. intermedia 'Rio'
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 160 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • KOK-25 Rlc. Jairak Boy
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 160 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • CHI-6 Rlc. Chia Lin x Pat Korat
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 160 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • KK-169 Rlc. Snow white
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 160 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: BS
แสดงผล 1 - 12 จาก 13 รายการ [ 2 หน้า ]