สวนกล้วยไม้ที่ดีสุดในประเทศไทย |

Other Hybrids

 • Brassavola perrinii x B. Little Star
  สถานะ: hybrid
  ราคาส่ง: 150 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • XB-158 Seidenfadenia mitrata x Vasco Pine River 'pink'
  สถานะ: hybrid
  ราคาส่ง: 200 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • G-889,G-888 Rhynchostylis gigantea x Vanda teres
  สถานะ: hybrid
  ราคาส่ง: 200 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • KK-107 Neofinetia falcata x Asctm. curvifolium
  สถานะ: mericlone
  ราคาส่ง: 160 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • Grammatophylum Jairak Tiger
  สถานะ: hybrid
  ราคาส่ง: 300 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • G-939 Aerides falcata x Aerides odoratum
  สถานะ: hybrid
  ราคาส่ง: 200 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • G-940 Aerides falcata x Aerides rosea
  สถานะ: hybrid
  ราคาส่ง: 200 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • AEN-01 Aerides lawrenceae x Aer. quinquvulnera
  สถานะ: hybrid
  ราคาส่ง: 160 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • Udom-3476 Aer.houlletiana x Rhy.gigantea
  สถานะ: hybrid
  ราคาส่ง: 200 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: BS
แสดงผล 1 - 9 จาก 9 รายการ [ 1 หน้า ]