สวนกล้วยไม้ที่ดีสุดในประเทศไทย |

Species

 • Laelia rubescens
  สถานะ: Hybrid
  ราคาส่ง: 300 บาท/- กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • Dendrobium farmeri 'Pink'
  สถานะ: Hybrid
  ราคาส่ง: 200 บาท/- กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • Dendrobium lamyaiae
  สถานะ: Hybrid
  ราคาส่ง: 500 บาท/- กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • Dendrobium kanburiense
  สถานะ: Hybrid
  ราคาส่ง: 300 บาท/- กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • Parathatheria insectifera
  สถานะ: Division
  ราคาส่ง: 200 บาท/- กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • Dendrobium densiflorum
  สถานะ: Hybrid
  ราคาส่ง: 500 บาท/- กระถาง
  รายละเอียด: MS
 • Aerides lawrenceae 'Damrong'
  สถานะ: Hybrid
  ราคาส่ง: 200 บาท/- กระถาง
  รายละเอียด: NBS
 • Dendrobium smaillieae
  สถานะ: Hybrid
  ราคาส่ง: 200 บาท/- กระถาง
  รายละเอียด: NBS
 • Dendrobium parisii 'Alba'
  สถานะ: Hybrid
  ราคาส่ง: 1000 บาท/0 กระถาง
  รายละเอียด: BS
 • Peristeria elata
  สถานะ: Hybrid
  ราคาส่ง: 1000 บาท/- กระถาง
  รายละเอียด: NBS
 • Trichoglottis orchidea
  สถานะ: Hybrid
  ราคาส่ง: 200 บาท/- กระถาง
  รายละเอียด: MS
 • Dendrobium farmeri 'pink'
  สถานะ: hybrid
  ราคาส่ง: 200 บาท/- กระถาง
  รายละเอียด: NBS
แสดงผล 1 - 12 จาก 47 รายการ [ 4 หน้า ]