0

สวนกล้วยไม้ที่ดีสุดในประเทศไทย

สั่งซื้อ 0 รายการ
แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ

24 มี.ค. 2564สุขภาพจิตเป็นอย่างไร Mental health

สุขภาพจิตเป็นอย่างไร
ขึ้นกับเรามักรดน้ำ เมล็ดพันธุ์ไหนบ่อยๆ 

Mental health 
Whatever you choose to water will grow.

เมล็ดพันธุ์ออกกำลังกาย
เมล็ดพันธุ์รักและเมตตาตนเอง
เมล็ดพันธุ์ดูแลตนเอง
เมล็ดพันธุ์แห่งการมีสติ
เมล็ดพันธุ์การทานอาหารสุขภาพดี
เมล็ดพันธุ์การพักผ่อนนอนหลับ
เมล็ดพันธุ์การพูดกับตัวเองด้านลบ
เมล็ดพันธุ์การสงสัยในคุณค่าตนเอง
เมล็ดพันธุ์ความรู้สึกแปลกแยก
เป็นต้น 
#เข้าใจธรรมชาติตนเอง
#เข้าใจธรรมชาติชีวิต
#ยิ่งโตยิ่งสุข

เครดิตภาพ : Journey of wellness