0

สวนกล้วยไม้ที่ดีสุดในประเทศไทย

สั่งซื้อ 0 รายการ
แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ

30 มี.ค. 2564#5สจ

#5สใจ

ห้องที่รกด้วยข้าวของไม่จำเป็น
ย่อมไม่สดชื่น ไม่กว้างขวาง ไม่ใช่พื้นที่คุณภาพ
ใจที่รกด้วยเรื่องราวและนิสัยที่ไม่เข้าท่า ก็เช่นกัน
เพื่อสุขภาวะจิตใจที่ดี มาสะสางห้องใจกันดีกว่า

เอาความคับแคบ ทะนงตน ถือดี ออกจากใจ 
ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักรับฟังเหตุผลผู้อื่น 

เอาความขุ่นเคือง เศร้าหมอง ถือเลว ออกจากใจ 
ด้วยการให้อภัยผู้อื่น และตนเองอยู่เสมอ 

เอาความเห็นแก่ตัว เห็นแก่สุข สะดวก สบาย ออกจากใจ
ด้วยความเห็นแก่ผู้อื่น ความเสียสละ มีน้ำใจ 

เอาความหยาบกระด้างออกจากใจ
ด้วยความสุภาพ มรรยาทที่เหมาะสมแก่บุคคล เวลา สถานที่

อะไรที่ผ่านไปแล้ว ก็ให้จบไป
ไม่ปล่อยให้ห้องใจมอมแมมด้วยอดีต 
อะไรที่ยังไม่มาถึง ก็อย่าหมกมุ่นครุ่นคิดจนเกินจำเป็น
ไม่ปล่อยให้ห้องใจพรั่งพรูไปด้วยอนาคต
จนพลาดโอกาสสร้างเหตุที่ใช่ในปัจจุบัน

สร้างนิสัย-สะสางห้องใจ-ให้สะอาด-สดใส-