0

สวนกล้วยไม้ที่ดีสุดในประเทศไทย

สั่งซื้อ 0 รายการ
แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ

เลือกหมวดหลัก

วิธีการสั่งซื้อกล้วยไม้

  • เมื่อพบกล้วยไม้ทึ่ต้องการสั่งซื้อ ให้เช็คบ๊อกเลือกขนาดที่ต้องการ
  • กรอกตัวเลขจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ (ให้ตรวจสอบจำนวนกล้วยไม้ที่เหลืออยู่จากช่องสต๊อก)
  • กดปุ่ม " เพิ่มในรถเข็น "
  • ต้องการตรวจกล้วยไม้ที่ได้เลือกซื้อไว้ ให้นำเมาส์ชี้หรือคลิ๊กที่รูปรถเข็นด้านบน
  • กดปุ่ม " แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ " เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ

หมายเหตุ

  • NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก
  • MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง
  • SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน

Dendrobium Sec. Dendrobium
( จำนวน 33 รายการ )

รหัส: J-4493
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium [(hercoglossum-moniliforme) x lamyaiae] x friedericksianum
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 10 ฿300
รหัส: J-5956
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium anosmum ' Nukul' x Dendrobium parishii 'Semi'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 50 ฿300
รหัส: J-6499
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium anosmum 'Adisak' x Nester
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 400 ฿300
รหัส: J-6450
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium anosmum 'Adisak' x parishii 'Blue'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 400 ฿300
รหัส: J-6508
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium anosmum 'Adisak' x parishii 'pink'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 1,000 ฿200
รหัส: J-5887
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium anosmum alba 'Jairak' x Semi 'lndonesia
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 10 ฿500
รหัส: J-6111
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium anosmum 'Alba' x anosmum 'Laos'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 800 ฿300
รหัส: J-6303
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium anosmum 'Indo' x Jairak'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 400 ฿500
รหัส: J-5632
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium anosmum 'Jairak' x parishii 'Chinentorn'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 100 ฿200
รหัส: JM-51
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium anosmum 'Laos' x anosmum'Southern'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 50 ฿500
รหัส: JM-46
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium anosmum Semi alba x Den. Nestor alba
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 1,000 ฿300
รหัส: J-5656
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium aphyllum 'Krairith' x Dendrobium anosmum 'Jairak'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 300 ฿500
รหัส: J-5682
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium aphyllum 'Krairith' x dendrobium parishii 'Pink'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 50 ฿200

Dendrobium Sec. Phalaenanthe
( จำนวน 3 รายการ )

รหัส: JM
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Bigibbum hybrids
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
SS 10,000 ฿20

Dendrobium Sec. Dendrobium
( จำนวน 33 รายการ )

รหัส: TMM-06
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Chanthaboon Sunrise 'Aes'
หมายเหตุ:
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 1,000 ฿300

Dendrobium Sec. Spatulata
( จำนวน 13 รายการ )

รหัส: J-7237
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium discolor x Jairak Spider no.602
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 500 ฿160
รหัส: J-7268
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium discolor x Jairak Spider no.949
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 200 ฿160

Dendrobium Sec. Pedilonum
( จำนวน 2 รายการ )

รหัส: KOK-356
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Hibiki
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 50 ฿200

Dendrobium Sec. Spatulata
( จำนวน 13 รายการ )

รหัส: J-7430
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Jairak Antelope no.382 x Jairak Spider no.602
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 200 ฿160
รหัส: J-7342
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Jairak Antelope x Jairak Spider no.584
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 1,000 ฿160
รหัส: J-7341
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Jairak Antelope x Jairak Spider no.584
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 1,000 ฿160
รหัส: J-7339
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Jairak Antelope x Jairak Spider no.785
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 200 ฿160
รหัส: KOK-241
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Jairak Antilope 'Tangerine'
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 1,000 ฿160

Dendrobium Sec. Callista
( จำนวน 1 รายการ )

รหัส: J-6720
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Jairak Bushy
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 500 ฿200

Dendrobium Sec. Dendrobium
( จำนวน 33 รายการ )

รหัส: KS-636
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Jairak Chaste
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 1,000 ฿300

Dendrobium Sec. Phalaenanthe
( จำนวน 3 รายการ )

รหัส: KOK-332
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Jairak Compact 'Pink'
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 500 ฿40

Dendrobium Sec. Spatulata
( จำนวน 13 รายการ )

รหัส: KOK-96
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Jairak Fire Horn 'Spider'
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 50 ฿160
รหัส: KOK-224
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Jairak Goldmine
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 50 ฿160
รหัส: J-7229
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Jairak Spider no.569 x discolor
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 200 ฿160
รหัส: J-7313
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Jairak Spider no.570 x discolor
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 300 ฿160
รหัส: J-7228
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Jairak Spider no.584 x discolor
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 100 ฿160
รหัส: J-7227
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Jairak Spider no.945 x discolor
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 300 ฿160

Dendrobium Sec. Phalaenanthe
( จำนวน 3 รายการ )

รหัส: KS-573
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Jairak Two Tone 'Blue'
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 10 ฿160

Dendrobium Sec. Dendrobium
( จำนวน 33 รายการ )

รหัส: J-5910
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Linda Leong 'Champ' x Nestor 'Anek'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 200 ฿500
รหัส: J-5629
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Nester 'NP (J-5629)'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 100 ฿300
รหัส: J-5142
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Nester-parishii x parishii
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 200 ฿200
รหัส: J-5997
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium Nestor 'alba' x parishii 'semi'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 400 ฿300
รหัส: J-6414
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium nobile x friedericksianum
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 500 ฿300
รหัส: WIS-20
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium parishii ' Semi Khun Visoot'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 1,000 ฿300
รหัส: J-5596
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium parishii 'Abla' Chinentorn x sib
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 200 ฿200
รหัส: J-5647
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium parishii alba 'Chinentorn' x parishii 'Damron
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 200 ฿200
รหัส: J-5605
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium parishii alba 'Chinentorn' x parishii 'Damrong'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 500 ฿200
รหัส: J-5646
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium parishii 'Alba' Chinentorn x 'Pink' Dumrong
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 200 ฿200
รหัส: J-5971
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium parishii 'alba' x anosmum 'alba'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 100 ฿200
รหัส: J-5963
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium parishii 'alba' x anosmum 'alba'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 150 ฿200
รหัส: J-4743
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium parishii 'alba' x Dendrobium anosmum 'Alba'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 300 ฿1,000
รหัส: J-5568
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium parishii 'Pink' Dumrong x 'Alba' Chinentorn
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 200 ฿200
รหัส: J-5567
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium parishii 'Pink' Dumrong x 'Alba' Sunti
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 200 ฿200
รหัส: J-5987
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium parishii 'semi' x Den. anosmum 'Nukul'
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 500 ฿300

Dendrobium Sec. Pedilonum
( จำนวน 2 รายการ )

รหัส: CTS-R-29
ชื่อกล้วยไม้: Dendrobium secundum x Dendrobium smilliae
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 10 ฿200

คุณได้ทำการเพิ่มสินค้า
ในรถเข็นแล้ว