0

สวนกล้วยไม้มาตรฐานส่งออกในประเทศไทย

สั่งซื้อ 0 รายการ
แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ

ค้นหากล้วยไม้

เลือกหมวดหลัก

วิธีการสั่งซื้อกล้วยไม้

  • เมื่อพบกล้วยไม้ทึ่ต้องการสั่งซื้อ ให้เช็คบ๊อกเลือกขนาดที่ต้องการ
  • กรอกตัวเลขจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ (ให้ตรวจสอบจำนวนกล้วยไม้ที่เหลืออยู่จากช่องสต๊อก)
  • กดปุ่ม " เพิ่มในรถเข็น "
  • ต้องการตรวจกล้วยไม้ที่ได้เลือกซื้อไว้ ให้นำเมาส์ชี้หรือคลิ๊กที่รูปรถเข็นด้านบน
  • กดปุ่ม " แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ " เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ

หมายเหตุ

  • NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก
  • MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง
  • SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน

Aranda Renanthera
( จำนวน 4 รายการ )

รหัส: JPH-2
ชื่อกล้วยไม้: Papilionanda Miss Joaquim
หมายเหตุ: ตัดขยาย
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
31-50 CM. 500 ฿200
รหัส: JPH-3
ชื่อกล้วยไม้: Papilionanda Poe Poe
หมายเหตุ: ต้ดขยาย
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
31-50 CM. 500 ฿200
รหัส: JPH-1
ชื่อกล้วยไม้: Papilionanda Ruby Prince
หมายเหตุ: ตัดขยาย
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
31-50 CM. 50 ฿200
รหัส: TFE-125
ชื่อกล้วยไม้: Renanstylis Bangkok Beauty
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
6-15 CM. 1,000 ฿240

Cattleya
( จำนวน 22 รายการ )

รหัส: KK-214
ชื่อกล้วยไม้: Brassocattleya Jairak Snow
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 500 ฿200
รหัส: KS-708
ชื่อกล้วยไม้: Brassocattleya Jairak Star x Encyclia randii
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 2,000 ฿200
รหัส: KS-758
ชื่อกล้วยไม้: Cattleya Chyong Guu Swan
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 100 ฿200
รหัส: KS-799
ชื่อกล้วยไม้: Cattleya Jairak Cute
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 500 ฿200
รหัส: J-7406
ชื่อกล้วยไม้: Cattleya Jairak Pebbo x Little Star
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 200 ฿200
รหัส: KS-853
ชื่อกล้วยไม้: Cattleya Peckaviensis
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 100 ฿300

คุณได้ทำการเพิ่มสินค้า
ในรถเข็นแล้ว