0

สวนกล้วยไม้ที่ดีสุดในประเทศไทย

สั่งซื้อ 0 รายการ
แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ

เลือกหมวดหลัก

วิธีการสั่งซื้อกล้วยไม้

  • เมื่อพบกล้วยไม้ทึ่ต้องการสั่งซื้อ ให้เช็คบ๊อกเลือกขนาดที่ต้องการ
  • กรอกตัวเลขจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ (ให้ตรวจสอบจำนวนกล้วยไม้ที่เหลืออยู่จากช่องสต๊อก)
  • กดปุ่ม " เพิ่มในรถเข็น "
  • ต้องการตรวจกล้วยไม้ที่ได้เลือกซื้อไว้ ให้นำเมาส์ชี้หรือคลิ๊กที่รูปรถเข็นด้านบน
  • กดปุ่ม " แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ " เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ

หมายเหตุ

  • NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก
  • MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง
  • SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน

Aranda Renanthera
( จำนวน 14 รายการ )

รหัส: KS-563
ชื่อกล้วยไม้: Aranda Jairak Amber 'NO.126'
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
6-15 CM. 2,000 ฿100
รหัส: KOK-128
ชื่อกล้วยไม้: Aranda Jairak Heartthrob 'Garnet'
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
16-30 CM. 100 ฿100
รหัส: BALL-48
ชื่อกล้วยไม้: Aranda Jairak Heartthrob 'Pink Spot'
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
16-30 CM. 100 ฿100
รหัส: KK-174
ชื่อกล้วยไม้: Aranda Jairak Multishade 'Orange'
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
16-30 CM. 100 ฿100
รหัส: BALL-46
ชื่อกล้วยไม้: Aranda Jairak Purple
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
16-30 CM. 50 ฿100
รหัส: KK-125
ชื่อกล้วยไม้: Aranda Jairak Spots
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
16-30 CM. 100 ฿100
รหัส: KS-540
ชื่อกล้วยไม้: Aranda Jairak Velvet 'Pink Spot'
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
6-15 CM. 50 ฿100
รหัส: KS-37
ชื่อกล้วยไม้: Aranda Jairak White
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
16-30 CM. 100 ฿100
รหัส: JPH-2
ชื่อกล้วยไม้: Papilionanda Miss Joaquim
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
31-50 CM. 500 ฿100
รหัส: JPH-3
ชื่อกล้วยไม้: Papilionanda Poe Poe
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
31-50 CM. 500 ฿100
รหัส: KK-172
ชื่อกล้วยไม้: Ramasamyara Jairak Blue
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
16-30 CM. 1,000 ฿100
รหัส: KK-195
ชื่อกล้วยไม้: Ramasamyara Jairak Ink
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
6-15 CM. 3,000 ฿100
รหัส: KK-190
ชื่อกล้วยไม้: Renanthera Kalsom
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
6-15 CM. 100 ฿200
รหัส: KOK-198
ชื่อกล้วยไม้: Renanthera storiei x Vanda Wilas
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
16-30 CM. 100 ฿200

Cattleya
( จำนวน 56 รายการ )

รหัส: SCK-65
ชื่อกล้วยไม้: Rhyncholaeliocattleya Star of Siam
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 10 ฿200
รหัส: J-6156
ชื่อกล้วยไม้: Brassavola Kiilani Stars x Jiminy Cricket
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 20 ฿200
รหัส: JM
ชื่อกล้วยไม้: Brassavola Little Star
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 50 ฿200
รหัส: KOK-255 , KOK-225
ชื่อกล้วยไม้: Brassocatanthe Jairak Finch
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 500 ฿200
รหัส: J-6932
ชื่อกล้วยไม้: Brassocatanthe Jairak Red Star x Brassavola nodosa
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 20 ฿200
รหัส: KK-214
ชื่อกล้วยไม้: Brassocattleya Jairak Snow
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 500 ฿200
รหัส: J-6444
ชื่อกล้วยไม้: Brassocattleya Jairak Star x Encyclia Orchid Jungle
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 50 ฿200
รหัส: JSM-4
ชื่อกล้วยไม้: Cattleya Batalinii x Cattleytonia Maui Maid 'White'
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 100 ฿200
รหัส: JSM-3
ชื่อกล้วยไม้: Cattleya Batalinii x Cattleytonia Maul Maid 'Pink'
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 100 ฿200
รหัส: J-6537
ชื่อกล้วยไม้: Cattleya intermedia 'Blue' x lueddemanniana
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 200 ฿300
รหัส: KOK-203 , KOK-362
ชื่อกล้วยไม้: Cattleya Jairak Bella
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 1,000 ฿200
รหัส: KOK-367
ชื่อกล้วยไม้: Cattleya Jairak Cosmos
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 500 ฿200
รหัส: J-6681
ชื่อกล้วยไม้: Cattleya Jairak Pebble x Brassavola Kiilani Stars
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 30 ฿200
รหัส: JSM-2
ชื่อกล้วยไม้: Cattleya Love Castle
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 100 ฿200
รหัส: J-6617
ชื่อกล้วยไม้: Cattleya lueddemanniana 'Blue' x intermedia 'Blue
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 50 ฿300
รหัส: ACM-2
ชื่อกล้วยไม้: Cattleya Monte Elegante 'Sinpu'
หมายเหตุ:
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 100 ฿500
รหัส: JSM-16
ชื่อกล้วยไม้: Cattleya White Spark
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 20 ฿200
รหัส: JSM-17
ชื่อกล้วยไม้: Cattlianthe Chocolate Drop
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 100 ฿200
รหัส: J-7366
ชื่อกล้วยไม้: Cattlianthe Kauai Starbright x Encyclia phoenicea
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 500 ฿200
รหัส: KK-205
ชื่อกล้วยไม้: Cattlianthe Ploenpit Fantasy 'Jairak'
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 100 ฿200
รหัส: JM-55
ชื่อกล้วยไม้: Encyclia cochleata x cordigera
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 100 ฿200
รหัส: J-6726
ชื่อกล้วยไม้: Encyclia Jairak Arrow
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 100 ฿200
รหัส: J-6781
ชื่อกล้วยไม้: Encyclia Jairak Arrow
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 50 ฿200
รหัส: J-6684
ชื่อกล้วยไม้: Encyclia Jairak Arrow
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 500 ฿200
รหัส: DHR-2233
ชื่อกล้วยไม้: Encyclia Jairak Smiley
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 1,000 ฿300
รหัส: J-6956
ชื่อกล้วยไม้: Encyclia thienii x cordigera
หมายเหตุ: ลูกผสม
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 500 ฿200
รหัส: KK-207
ชื่อกล้วยไม้: Encyvola Jairak Treasure 'Green Cochoa'
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 500 ฿200
รหัส: KOK-340
ชื่อกล้วยไม้: Encyvola Jairak Treasure 'Haliastur'
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 2,000 ฿200
รหัส: KOK-339
ชื่อกล้วยไม้: Encyvola Jairak Treasure 'Kakapo bird '
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 500 ฿200
รหัส: KOK-299
ชื่อกล้วยไม้: Encyvola Jairak Treasure 'Nightingle'
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 1,000 ฿200
รหัส: KOK-271
ชื่อกล้วยไม้: Encyvola Jairak Treasure 'Pitohui'
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 500 ฿200
รหัส: KS-615
ชื่อกล้วยไม้: Encyvola Jairak Treasure 'Red Trogon'
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 50 ฿200
รหัส: KS-612
ชื่อกล้วยไม้: Encyvola Jairak Treasure 'Turaco'
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
MS 200 ฿200
รหัส: KOK-313
ชื่อกล้วยไม้: Epidendrum Jairak Valley 'Pink'
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 1,000 ฿160
รหัส: KOK-187
ชื่อกล้วยไม้: Epidendrum Jairak Valley 'Yellow'
หมายเหตุ: ปันตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 500 ฿160
รหัส: KOK-67
ชื่อกล้วยไม้: Epidendrum Red
หมายเหตุ: ปั่นตา
เลือก ขนาด สต๊อก ราคา จำนวน
NBS 20 ฿160

คุณได้ทำการเพิ่มสินค้า
ในรถเข็นแล้ว